Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) rögzíti a webshopon létrejövő szerződések feltételeit, melyek távollévők között kerülnek megkötésre, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, és magyar nyelven köttetnek, magatartási kódexre nem utalnak.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.ezoportal.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.ezoportal.hu/webshop

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Ezoportal Spirit Kft.               

A szolgáltató székhelye: 2900, Komárom, Fáy András utca 17.

A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lelekhang.hu és telefonszáma +36 70 609 4261

Cégjegyzékszáma: 11-09-022884

Adószáma: 23961133-1-11

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Komárom-Esztergom Megyei Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36-70 609 4261

Adatvédelmi nyilvántartási száma: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: MediaCenter Hungary Kft., 6001 Kecskemét, Pf. 588.

2. Alapvető rendelkezések

2.1.   A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésre vonatkozó 17/1999. (II.5.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.   A jelen ÁSZF 2016. március 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.   Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4.  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.Regisztráció

3.1. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy regisztrálja magát, először egyedi
fiókot hoz létre magának egy működő érvényes email címmel. Ezt követően megadja azt
a nevét, a szállítási címet, amelyre majd az adott esetben általa megrendelt terméket várja, a telefonszámát, továbbá
külön megadja a számlázási címet, amennyiben az a szállítási címtől eltér.

Egyedi jelszó megadásával a vásárló biztonságosan be tud lépni azezoportal.hu fiókjába, ahol ellenőrizni tudja a megrendeléseit, illetve a kiszállítási folyamatokat.

A Szolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy valósadatainak a megadása az ajánlott, a jövőbeni megrendelések hibátlan teljesítése érdekében. A regisztráció során egyéb megjegyzések is feltüntethetőek a felhasználó részéről, amelyek például a szállításért felelős személy munkáját segíthetik.

3.2A regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során az adatok pontos és hibátlan feltüntetése mindenkor a Felhasználó felelőssége. Az ezekből eredőkésedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja.

Amennyiben a Felhasználó hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében,azonnal módosítsa azt a bejelentkezés után "a SAJÁT FIÓK" menüpont alatt,folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadottelérhetőségek valamelyikén.

3.3. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a regisztráció során választott jelszavát
gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye
hozzáférhetővé. A Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az
ezekből származó esetleges károkért, ha a Felhasználó jelszava illetéktelen
személyek számára nem a Szolgáltató felróható magatartása következtében hozzáférhetővé
válik.

3.4. A regisztráció nem keletkeztet rendelési kötelezettséget. Szolgáltató a regisztráció során a Felhasználó által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag a Felhasználó által megküldésre kerülőrendelések teljesítése érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg Felhasználó a regisztrációját jeleninternetes oldalon nem törli. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a felhasználó által a regisztráció és a megrendelések leadása során megadott adatokat Felhasználó
regisztrációjának törléséig kezelje és tárolja.

3.5. Felhasználónak lehetősége van hírlevélre feliratkozni. A webshopon hírlevélre regisztrált Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott email címre a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv rendelkezéseivel összhangban közvetlen üzletszerzés céljából tájékoztassa az aktuális ajánlatokról, akciókról. Felhasználónak bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevelekről amennyiben nem kíván a továbbiakban reklámcélú megkereséseket kapni, a hírlevelek végén található „leiratkozás hírlevélről” linkre kattintva. 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. A megjelenített termékeket Szolgáltató kizárólag postai úton juttatja el Felhasználóhoz. Szolgáltató nem tart fenn a személyes átvételre alkalmas üzlethelyiséget.

5. Rendelés menete:

5.1. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A „kosárba” kifejezés előtt szereplő mezőben minden egyes termék esetében megadja az adott termékből megvásárolni kívánt mennyiséget.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket a „kosárba” gomb megnyomásával. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár tartalma” ikonra kattintva. A kiválasztott mennyiség a „Kosaram” gomb alatt módosítható, a módosító gombok megnyomásával.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytatja a termékek kosárba helyezését, mely a „vásárlás folytatása” gombra kattintva lehetséges. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Kuka”ikonra kattintva törölheti a kosárból azokat a termékeket, amelyeket nem kíván megvásárolni.

5.5. A „Kosaram” gombra kattintva jeleníthetőek meg
mindazon termék, amely(ek) vonatkozásában a Felhasználó megrendelést készül leadni.

A „Fizetés” gombra kattintva megjelenik egy összesítés, amely tartalmazza még egyszer a termék megnevezését, leírását, darabszámát,
és bruttó árát. Amennyiben a fenti összesítés nem felel meg a felhasználó vásárlási
szándékának, a tétel a „Kuka” ikonra kattintva törölhető, illetve az egyes tételek darabszáma a +/- gomb segítségével módosíthatóak.

5.6.A Felhasználó regisztrált felhasználóként rendelhet meg terméket / termékeket, mely regisztrációnak a „Fizetés” gombra kattintás előtt meg kell történnie.

5.7. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusa jelenleg a következő:

5.7.1.   Fizetési módok:

Előre utalás a megjelenített bankszámlára, amely magában foglalja a szállítási költséget is. A szállítási díjat a Szolgáltató által a felhasználó részére kiállított számla tartalmazza.

Utánvétes fizetés nem választható.

5.7.2. A Magyar Posta Zrt. által történő kiszállítás díja a csomag súlyától függ:

Levél küldemény díja

50g -ig 150 Ft
100g -ig 225 Ft
250g -ig 260 Ft
500g-ig 470 Ft

750g-ig 765 Ft

2000g-ig 960Ft

Az átlagos kézbesítési idő 2-3 munkanap.A Szolgáltató  ezúton tájékoztatja az ügyfelet, hogy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a Magyar Posta Zrt. a fenti kézbesítési időt ténylegesen betartja.

5.8. A megrendelést mindezek után a „Megrendelés” gombra kattintva küldheti el Felhasználó Szolgáltatónak. Felhasználó megrendelése távollévők közötti szerződést hoz létre Felhasználó és Szolgáltató között.

5.9. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.10. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban.

A Szolgáltató a számlát a termékkel együtt küldi a Felhasználó részére.

5.11.  Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1. A megrendelések feldolgozása folyamatosan történik. Szolgáltató a terméket a termék árának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő 2 munkanapon belül postára adja.

Ha a termék ára (beleértve a szállítási díjat is) nem érkezik meg 15 munkanapon belül a Szolgáltató bankszámlájára, akkor a rendelés automatikusan törlődik a rendszerből, amelyről Felhasználó automatikus email üzenetet kap. Ezt követően csak a rendelés megismétlésével és a fenti határidőn belüli fizetést követően tudja Szolgáltató teljesíteni a szállítást.

6.2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

6.4.   Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6. Elállás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megvásárolt terméket átveszi.

6.3. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

6.4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

6.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

6.6. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

a.)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.)  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d.)  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e.)  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f.)  olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g.)  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h.)  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i.)  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j.)  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k.)  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l.)  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6.7.  Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

6.8.  A visszatérítés során a Szolgáltató a visszatérítendő összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.9.  Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

6.10.  Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(eke)t.

6.11.  A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.12.  Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár az 1. számú melléklet adatalap segítésével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe (a postai borítékon a  feladást igazoló pecsét), telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés időpontját.   A megrendelt terméket postai úton juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.

6.13.  Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

6.14. A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

6.15.  Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF 1. pontjában található elérhetőségeken.

7. Szavatosság

Kellékszavatosság

7.1.  Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2.  Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.3.  Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.4.  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.5.  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.6.  Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.7.  Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8.  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9.  Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.10.  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

7.11.  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.12. A webshopot üzemeltető vállalkozás az 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet: Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai alapján jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja.

Jótállás

7.13. Szolgáltató szerződéses teljesítéséért nem vállal jótállást, amely alól kivétel, ha azt jogszabály írja elő.

7.14. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállási igény a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott jótállási határidőben érvényesíthető.

7.15.Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 7.1-7.12. pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 30 napon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.4.  A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

9. Vegyes Rendelkezések

9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10. Panaszkezelés rendje

10.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a jelen ÁSZF 1. pontjában található e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

10.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.3. A Felhasználó panaszával az alábbi békéltető testülethez fordulhat:

Komárom-EsztergomMegyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

10.4. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

11. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  http://ezoportal.hu/webshop/content/4-adatvedelem

12. MELLÉKLETEK

  • 1. melléklet: Elállási nyilatkozat minta az ÁSZF 6. pontjához

​​​

Látogasd meg Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/Teremtes/

 

 

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett (név,postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám):

Alulírott…………………kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Dátum